quay phim Thông báo về thời gian làm việc của REC Media

  REC Media thông báo thời gian làm việc và giờ làm việc cho khách hàng để khách hàng thuận tiện giao dịch với công ty:

   -Thời gian giao dịch:  

               Từ thứ 2 đến thứ 7:  Buổi sáng: 8h -11h 30, Buổi chiều: 13h-17h30

                         

   Ngoài ra các hợp đồng đã được ký kết vào các ngày nghỉ, ngày lễ thì REC Media vẫn thực hiện bình thường.

   REC Media trân trọng thông báo !