Đo lường thương hiệu

1.Định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu nhằm giúp các doanh nghiệp xác định giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp, cụ thể:

- Xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp khi cổ phần hoá; 

- Xác định giá trị thương hiệu trong hoạt động chia tách doanh nghiệp; 

- Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu; 

- Xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;

- Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;

- Xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán;

- Xác định giá trị tăng trưởng của thương hiệu qua các năm.

 

2.Hiệu quả quảng cáo

Tiêu chí chung để đánh giá:

- Nghiên cứu hiệu quả truyền thông

- Nghiên cứu hiệu quả doanh số

- So sánh tình hình website trước và sau khi quảng cáo

 

3.Sức khỏe thương hiệu

Tiêu chí để kiểm tra sức khỏe thương hiệu:

- Mức độ nhận biết thương hiệu
- Mức độ dùng thử sản phẩm
- Mức độ sử dụng sản phẩm
- Độ phủ của sản phẩm trên thị trường
- Mức độ chuyển đổi từ dùng thử sang sử dụng.

 

4.Nhận biết thương hiệu

REC Việt Nam tin rằng nâng cao sự nhận biết về thương hiệu đối với khách hàng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của thương hiệu.  Đo lường nhận biết thương hiệu giúp doanh nghiệp xác định được vị trí cũng như nhận thức của khách hàng đối với thương hiệu của mình, qua đó hoạch định các chiến lược phát triển thương hiệu đúng đắn và hiệu quả.

 

5.Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương phải tuân thủ theo các điều kiện sau đây:

- Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

- Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

 

REC Việt Nam là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đo lường thương hiệu với đội ngũ chuyên gia và nhân viên chuyên môn cao, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và đam mê chắc chắn sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc đo lường thương hiệu của mình. Từ đó lên những kế hoạch cụ thể để phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế.